Sunday, January 31, 2016

מMounts פחלוץ בטבע במרסיי עוד רק להאנטר

זה לקח ארבעים וחמש דקות כדי לסיים עם הראשים והעורות של ציפורים. לא רציתי הסירחון שלו עם אומץ אשפה, הוא עטוף בנייר שעווה וזה דרך הגן, דרך הגידור, בזהירות הבעלות של שכנותיה, Clarks, שבו הוא רוקן את הבלגן בבריכת דגי הזהב. נד וסוזן קלארק, הרמינה באה לדעת היו בשיט משחק לנסאו.

לאחר הרמינה חזר לבית, הוא שלח את הטבח בבית, יונים לאחסן במקרר, היו ארוך מתחת למקלחת חמה והרהר מה לעשות דזיראטה. הוא לא האמין לסיפור החטיפה, אבל לקח כהוכחה לכך שמשהו לא בסדר ברצינות, משהו מתפרק במוחו. אולי היא רצה עם כמה חבר'ה על גחמה, ולאחר מכן שינתה את דעתו. או אולי היא פשוט נבהלה וברחה. מהאונייה דיפרסיה, התסמונת של מספר-אישיות הרמינה לא שמעה על מחלות אלו, אך לא היה ברור על הסימפטומים. זה היה נכון: לאור האירועים המוזרים של עשרים וארבע השעות האחרונות הוא הגיע לחושד כי בן הזוג האומלל שלו קשרו קשר בהשחתה של מחירי פחלוצו, ההרס של BMW האדומה, ואפילו תולעתה רכב ספורט תוכנית שירות יוקרה עם חרקים אוכלי חרא.

קריאה לעזרה, סטואוט בהשאלה. ברור, הילד יש כמה shingles.But רופף קצת מוזר קורה בתוך דזי, זה היה מהבן שלה על הכלב הרמינה לא יכולה למיין. מה עשתה ולמה היא בודל לא בסדר? הוא התנגב וזחל למיטה הוא הרגיש אותה ללכת מתוח כשהוא החליק את זרועו סביב מותניה. עכשיו טווילי ידע את האמת: הוא היה אחד האחראים למחלתו של הכלב. אם הוא לא הסיר את העיניים של פחלוץ פאלמר הרמינה, מקגין לא הצליח למצוא את הדברים הארורים וthem.Twilly בלע תהה מדוע דזי לא סיפר לו. הוא יכול היה חזר כלב עם סמור אם היה יודע את האמת על הניתוח. עכשיו הרגיש ממש רע.

סטואוט דבר ודבר, רדוף ומטפטף במקלחת באמצע הזכוכית שבורה. הוא דיבר עד טפטוף עצר והוא התייבש לחלוטין. הוא אמר כל מה שהזר בעל עין אחת הוא חשב שיוכל לעזור במצוד-על העוקב באן השחורה; ההשתוללות האכזרית דזי המרת Beemer; על פריצה לביתה והעיוות הסוטה של ​​פחלוץ הגביע שלו; על הנחיל של גללי ירד ברכב ספורט תכנית שירותו; על החטיפה של בצק והביקוש שבא בעקבות אקולוגי הסחיטה; על הפרויקט של האי הנופש להפוך קרפדת יסעור וגלגל גאוני ותהליך הנדרש כדי לקבל גשר חדש במימון; על לעג פתק מחו"ל במשקפי השמש סוויין, כנראה לעזאזל חוטף עצמו; האוזן החתוכה מגיעה זמן קצר לאחר, FedEx, ואחריו את הרגל בקופסא הסיגרים; על קבלת המושל להטיל וטו על הגשר; סמור איך מטורף מחכה לשחרר ברדור האהוב בכל יום עכשיו, וגם אשתו. הנה הוא נקטע על ידי הגבר בעיניים הסגולה.

No comments:

Post a Comment